CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN

+ nhân viên

Giới thiệu công ty

Công ty TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN được thành lập và hoạt động từ tháng 10/2013, với lĩnh vực hoạt động chính là: Dịch vụ cung ứng lao động (Outsourcing Services); Dịch vụ Hợp thực hóa lao động (Staffing services); Dịch vụ Tính lương (Payroll services); Dịch vụ Hỗ trợ bán hàng (Fieldforce services); Dịch vụ Bảo hiểm xã hội (Insurance services); Dịch vụ hỗ trợ hành chính (Back office Services); Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân (Personal income tax Services) Công ty TNHH MTV Giải Pháp Nhân Sự OSVN được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động tháng 10/2022; hiện nay giấy phép đã được gia hạn và vẫn đang còn hiệu lực; Công ty TNHH MTV Giải Pháp Nhân Sự OSVN được cấp phép hoạt động lĩnh vực giới thiệu việc làm từ tháng 10/2020

Tuyển dụng

Lao động phổ thông

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN

SALES MANAGER

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN
CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN

Trợ lý nhân sự

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI PHÁP NHÂN SỰ OSVN