Đang online: 2  |   Hôm nay: 296  |   Tổng lượt truy cập: 647242
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
Quy định về cho thuê lại lao động
Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
27/11/2016 05:11:12

Văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp - Đầu Tư
Văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp - Đầu Tư
27/11/2016 05:11:52

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định lương tối thiểu vùng I năm 2017 là 3,750,000 đồng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 như sau a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt...
27/11/2016 05:11:24

Nghị Định 47/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Cơ Sở Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang
Nghị Định 47/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Cơ Sở Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang
07/08/2016 05:08:38

Nghị quyết số: 99/2015/QH13 - về dự toán ngân sách năm 2016
ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng...
07/08/2016 05:08:03

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
07/08/2016 05:08:16

Nghị Định 122/2015/NĐ-CP - Lương tối thiểu vùng năm 2016
Ngày 14 tháng 11 năm 2015 Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 122/2015/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2016 theo đó a) Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b) Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt...
07/08/2016 05:08:25

Công văn 3801/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
Công văn 3801/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn trả tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương
07/08/2016 05:08:35