Đang online: 7  |   Hôm nay: 377  |   Tổng lượt truy cập: 657845
vi  en
Trang chủ  >  Dịch vụ
Bảng công

Bảng công LAZADA tháng 1 năm 2017

Bảng công LAZADA tháng 1 năm 2017

âs

STT Họ Và Tên Ngày Sinh Số CMND Bộ Phận
01 Kiều Thị Dung 02/05/1997 12345678 Invoice
  Ngày Giờ Vào Giờ Ra