Đang online: 3  |   Hôm nay: 305  |   Tổng lượt truy cập: 647251
vi  en
Trang chủ  >  Chia sẻ
Chia sẻ
6 câu hỏi quan trọng trong phỏng vấn thôi việc
Cũng quan trọng như phỏng vấn tuyển dụng nhưng phỏng vấn thôi việc thường không được chú trọng trong nhiều tổ chức. Song song với việc chuẩn bị tìm người thay thế, nhà tuyển dụng (hay nhà lãnh đạo) nên dành thời gian để có một buổi trao đổi với nhân viên trước khi họ ra đi. Đây là bước quan trọng...
14/12/2016 05:12:20

Mẫu câu hỏi dùng trong buổi Phỏng vấn thôi việc
Chúng tôi xin giới thiệu đến các doanh nghiệp một phương pháp để giải mã nhân viên và nhìn thấy được phần chìm của tảng băng trôi nhân sự - đó là phỏng vấn các nhân viên xin nghỉ việc hoặc thôi việc.
14/12/2016 05:12:09

Quy định về cho thuê lại lao động
Cho thuê lại lao động là việc người lao động đã được tuyển dụng bởi doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động sau đó làm việc cho người sử dụng lao động khác, chịu sự điều hành của người sử dụng lao động sau và vẫn duy trì quan hệ lao động với doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
27/11/2016 05:11:12

Văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp - Đầu Tư
Văn bản pháp luật về Doanh Nghiệp - Đầu Tư
27/11/2016 05:11:52

Nghị định 153/2016/NĐ-CP quy định lương tối thiểu vùng I năm 2017 là 3,750,000 đồng
Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 như sau a) Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. b) Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. c) Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt...
27/11/2016 05:11:24

Nghị Định 47/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Cơ Sở Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang
Nghị Định 47/2016/NĐ-CP Quy Định Mức Lương Cơ Sở Đối Với Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức Và Lực Lượng Vũ Trang
07/08/2016 05:08:38

Nghị quyết số: 99/2015/QH13 - về dự toán ngân sách năm 2016
ngày 01 tháng 5 năm 2016, thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 đồng/tháng (tăng khoảng 5%) đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, bảo đảm thu nhập của đối tượng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống không giảm so với mức đang hưởng; riêng...
07/08/2016 05:08:03

Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về Hợp đồng lao động, kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
07/08/2016 05:08:16