Đang online: 2  |   Hôm nay: 293  |   Tổng lượt truy cập: 647239
vi  en
Trang chủ  >  Dịch vụ
Dịch vụ
Hợp thức hóa nhân sự - Entrustment Management Services
Bạn muốn tập trung vào các giá trị cốt lõi, các thế mạnh của doanh nghiệp mình nhưng vẫn cần phải làm các công việc thường xuyên không phải là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp. bạn muốn uỷ thác công việc này cho doanh nghiệp khác thực hiện để dành thời gian cho các công việc mang lại giá trị cao...
29/11/2016 04:11:05