Đang online: 2  |   Hôm nay: 291  |   Tổng lượt truy cập: 647237
vi  en
Trang chủ  >  Dịch vụ
Dịch vụ
Nhận thầu khoán, Thầu phụ - Sub-contractor services, Contractor services
Dịch vụ thực hiện thầu phụ, thầu khoán làm giảm việc sử dụng nhân sự trực tiếp, nâng cao tính cạnh tranh và thúc đẩy sự phát triển, Ngày nay các dịch vụ thầu phụ, thầu khoán ngày càng đa dạng giúp bạn giảm thiểu những rủi ro, có được những tư vấn tối ưu cho rắc rối về nhân sự, mang đến những dịch...
29/11/2016 04:11:39